Qui som?

En el mes de febrer de 2018, un grup de ciutadanes i ciutadans preocupats per l’esdevenir de la qualitat del nostre sistema democràtic, decidim constituir-nos en una associació de caràcter estatal, que recollís el sentiment de grups i col·lectius preocupats per aquesta qüestió en tots els racons del nostre estat.

Som un grup heterogeni i apartidista, amb diferents perfils professionals, tant del sector públic com privat, i un cop organitzats hem decidit portar a terme una sèrie d’activitats i accions que es resumeixen en les següents aspiracions:

Els objectius que persegueix l’Associació són els següents:

  1. Promoure la transparència de les administracions públiques per a enfortir el teixit democràtic de les nostres institucions i afavorir la participació ciutadana.
  2. Promoure debats i accions públiques per al desenvolupament de projectes de govern obert.
  3. Defensar els interessos públics davant d’accions administratives que puguin conculcar drets ciutadans.
  4. Desenvolupar un sistema de vigilància pública que permeti la denúncia d’accions lesives per a l’accés lliure i meritocràtic a la funció pública.
  5. Gestionar i conduir les accions que portin a la defensa de drets ciutadans que puguin ser susceptibles de ser conculcats en l’accés a la funció pública
  6. Utilitzar tots els mitjans legals disponibles per a gestionar accions civils que impedeixin l’abús de les administracions en la seva relació amb la ciutadania.

I per a la seva consecució estem sempre intentant promoure les següents activitats:

  • La realització de fòrums i seminaris per a fer valdre la transparència en la gestió administrativa com a element central per a l’erradicació de la corrupció i l’eficàcia de la gestió pública.
  • Gestionar la defensa jurídica dels associats, i ciutadania en general, davant casos que siguin susceptibles de conculcar les seves possibilitats d’acció lliure a la funció pública, sense barreres ni disfuncions administratives.
  • Realització de campanyes de conscienciació per a emfatitzar la necessitat d’incorporar la transparència com a element central de la gestió pública.
  • Totes aquelles activitats que siguin reconegudes d’interès pels òrgans de direcció de l’associació per a assolir els seus objectius.